top of page
polski
English
polski
łamana otwarta
English
open polyline
łamana, której punkt początkowy nie jest jej punktem końcowym.

bottom of page