polski
English
polski
łamana zamknięta
English
closed polyline
łamana, której punkt początkowy jest jej punktem końcowym.