top of page
polski
English
polski
łamana zwyczajna
English
simple polyline
łamana składająca się z odcinków linii prostych, które nie przecinają się i są zawarte w jednej płaszczyźnie.

bottom of page