polski
English
polski
adresy
English
addresses
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, informacje o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych adresowych zazwyczaj nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku i kodu pocztowego.