w obiektowości – element systemu modelowany jako niezależny obiekt, w skład którego wchodzi wykonywalny kod sterujący inicjowany i realizowany niezależnie od innych równorzędnych elementów systemu.

Aktywny obiekt pełni w systemie często rolę aktora (patrz: aktor).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com