polski
English
polski
albedo
English
albedo
stosunek ilości promieniowania odbitego do ilości promieniowania padającego.