polski
English
polski
alfanumeryczny
English
alphanumerical
przedstawiony za pośrednictwem liter, cyfr i innych znaków stosowanego zbioru znaków, czyli alfabetu.