top of page
polski
English
polski
AM/FM
English
Automated Mapping/Facilities Management
systemy zarządzania sieciami uzbrojenia terenu korzystające z technologii map cyfrowych; mogą to być sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i inne.

bottom of page