metoda badawcza, w której przedmiot badań jest rozpatrywany w jego podziale na części składowe.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com