polski
English
polski
analiza funkcjonalna
English
functional analysis
systematyczny opis i analiza funkcji realizowanych w systemie istniejącym lub projektowanym.