reprezentujący informację za pomocą wielkości fizycznej zmieniającej się w sposób ciągły, w przeciwieństwie do reprezentacji dyskretnej, zwłaszcza cyfrowej (patrz: cyfrowy).

Ilustracja reprezentacji analogowej i cyfrowej

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com