według normy ISO 19101, operowanie danymi oraz przetwarzanie ich zgodnie z wymaganiami użytkownika.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com