polski
English
polski
aplikacja
English
application
według normy ISO 19101, operowanie danymi oraz przetwarzanie ich zgodnie z wymaganiami użytkownika.