top of page
polski
English
polski
ASCII
English
American Standard Code for Information Interchange
amerykański standard kodowania na potrzeby wymiany informacji, który obejmuje 96 małych i wielkich liter, cyfr i znaków przestankowych oraz 32 niedrukowalne znaki sterujące.

Zbiór znaków ASCII nie zawiera znaków występujących w językach innych niż angielski. W związku z tym stosuje się rozszerzone zbiory znaków, np. ISO Latin-1.

bottom of page