właściwość obiektu (patrz: obiekt) lub encji (patrz: encja), posiadająca swoją nazwę i dziedzinę (patrz: dziedzina).

ATTRIBUTE w INSPIRE, oznacza cechę typu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com