według norm ISO 19100, atrybut obiektu opisujący przestrzenną reprezentację obiektu z pomocą współrzędnych, funkcji matematycznych i/lub topologicznych relacji sąsiedztwa.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com