różnica między daną wartością a odpowiadającą jej wartością odniesienia.

Błąd nazywa się prawdziwym, jeśli wartość odniesienia traktowana jest jako prawdziwa.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com