polski
English
polski
błąd przypadkowy
English
random error
składnik błędu zmieniający się w sposób losowy, niemożliwy do przewidzenia.