© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

cyfra w dwójkowym systemie liczbowym, czyli 0 lub 1.