w fotogrametrii lotniczej lub satelitarnej, zespół szeregów zdjęć (patrz: szereg zdjęć), charakteryzujący się pokryciem podłużnym (patrz: pokrycie podłużne) i pokryciem poprzecznym (patrz: pokrycie poprzeczne).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com