polski
English
polski
bufor
English
buffer
według norm ISO 19100, obiekt geometryczny zawierający wszystkie położenia bezpośrednie, których odległość od określonego obiektu geometrycznego jest mniejsza lub równa danej odległości.