polski
English
polski
cache
English
cache
buforowa pamięć podręczna skracająca czas dostępu do często używanych danych.