według norm ISO 19100, 0-wymiarowy prosty element geometryczny reprezentujący położenie w czasie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com