Komitet Badań Przestrzeni Kosmicznej, organizacja zajmująca się koordynacją badań przestrzeni kosmicznej w skali międzynarodowej; jej zakres zainteresowań obejmuje m.in. geodezję satelitarną i teledetekcję (patrz: teledetekcja).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com