tworzenie cyfrowego (numerycznego) modelu powierzchni obiektu.

Przykład modelowania przekrojami.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com