referencyjne dane przestrzenne (dokładniej geoprzestrzenne), tj. dane określające w przestrzeni ziemskiej obiekty, do których odnoszą się dane aplikacyjne (patrz: dane aplikacyjne) (zwane też tematycznymi (patrz: dane tematyczne)).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com