dane geoprzestrzenne (patrz: dane geoprzestrzenne) o wysokim stopniu szczegółowości i dokładności, np. dane katastralne.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com