dane opisujące pewne aspekty (tematy) świata rzeczywistego w nawiązaniu do danych georeferencyjnych (patrz: dane georeferencyjne).

Podobne znaczenie do terminu dane tematyczne ma termin dane aplikacyjne (patrz: dane aplikacyjne).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com