w logice – zdanie wyjaśniające, złożone z dwóch członów, definiowanego i definiującego, połączonych tzw. spójnikiem definiującym, np. "jest".

W normach grupy ISO 19100 – przedstawienie pojęcia w postaci opisu, który określa różnice pomiędzy tym pojęciem a innymi pojęciami z nim związanymi.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com