w obiektowości – metoda (procedura, funkcja lub operator) będąca składnikiem klasy (patrz: klasa), i przeznaczona do usuwania niepotrzebnych obiektów danej klasy.

Porównaj: konstruktor (patrz: konstruktor)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com