top of page
polski
English
polski
diagram interakcji
English
interaction diagram
w języku UML – ogólne określenie grupy diagramów opisujących przepływ sterowania poprzez współdziałanie obiektów.

Diagramy te mogą być stosowane do bardziej precyzyjnego przedstawiania treści diagramów przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia). Do tej grupy należą: diagram czynności (patrz: diagram czynności), diagram przebiegu (patrz: diagram przebiegu) i diagram współpracy.

bottom of page