w języku UML – diagram ten przedstawia rozmieszczenie komponentów systemu i zależności pomiędzy tymi komponentami, a także ich interfejsy i przepływ komunikatów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com