zestaw standardów wymiany danych geograficznych obowiązujący w NATO (NATO Standardization Agreement 7074), który stosowany jest obecnie przez Służbę Topograficzną Wojska Polskiego.

Jest on przeznaczony głównie do transferu dużych zbiorów danych i dotyczy danych wektorowych, z uwzględnieniem danych topologicznych, danych rastrowych oraz danych w postaci macierzowej.

Standard obejmuje również katalog kodowania obiektów oraz ich atrybutów.

Powiązania między DIGEST i innymi standardami o charakterze międzynarodowym

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com