proces urzędowej weryfikacji i ustalania praw rzeczowych na nieruchomości, zwłaszcza prawa własności.

Występuje w trakcie zakładania lub odnawiania katastru. Proces ten może być prowadzony sporadycznie, zgodnie z indywidualnie występującymi potrzebami, co zachodzi w przypadku polskich ksiąg wieczystych, lub systematycznie, w ustalonej kolejności, obszar po obszarze.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com