polski
English
polski
dokładność
English
accuracy
bliskość wartości odniesienia, niekiedy przyjmowanej za prawdziwą.