polski
English
polski
dostępność
English
availability
w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, prawdopodobieństwo, że usługa jest dostępna.