określenie względem układu terenowego (geodezyjnego) położenia fotogrametrycznego modelu przestrzennego, np. uzyskanego w wyniku orientacji wzajemnej (względnej) pary zdjęć; potrzebnych jest do tego celu 7 parametrów transformacji przez podobieństwo, z których trzy określają przesunięcia, trzy - obroty i jeden - skalę.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com