w języku UML – klasa, której egzemplarzami (patrz: egzemplarz) (wystąpieniami) są aktywne obiekty (patrz: aktywny obiekt).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com