monitor ciekłokrystaliczny (patrz: monitor ciekłokrystaliczny), w którym każdemu pikselowi (patrz: piksel) przyporządkowany jest oddzielny tranzystor sterujący.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com