według norm ISO 19100, układ współrzędnych w przestrzeni euklidesowej z prostymi osiami, które nie muszą być wzajemnie prostopadłe.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com