English
albedo
polski
English
polski
albedo
stosunek ilości promieniowania odbitego do ilości promieniowania padającego.