English
algorithm
polski
English
polski
algorytm
zbiór reguł umożliwiających rozwiązanie danego problemu.