© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

zbiór reguł umożliwiających rozwiązanie danego problemu.