1) część krzywej określona jej dwoma punktami, łącznie z tymi punktami,
2) łamana (patrz: łamana), której odcinki łączą punkty o znanych współrzędnych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com