w statystyce, suma iloczynów wartości zaobserwowanych w próbce przez ich wagi, podzielona przez sumę wag.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com