w informatyce – fragment informacji, który może być użyty lub powstaje w procesie tworzenia oprogramowania.

Artefaktem może być model (patrz: model), opis lub program.

Synonim: twór

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com