w INSPIRE, wartość lub obiekt, z którymi typ ma związek.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com