zbiór map oraz powiązanych z nimi, odpowiednio przedstawionych danych, stanowiący jednolite dzieło o określonym przeznaczeniu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com