English
attribute domain
polski
English
polski
dziedzina atrybutu
zbiór wszystkich dopuszczalnych wartości danego atrybutu (patrz: atrybut).