Połączenie postrzegania świata rzeczywistego z elementami rzeczywistości wirtualnej (patrz: rzeczywistość wirtualna).

Luty 2018

JG

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com