proces, w którym sprawdzane jest czy dany podmiot (o ustalonej tożsamości w wyniku uwierzytelniania (patrz: uwierzytelnianie)) ma prawo dostępu do zasobów, o które prosi.
Proces uwierzytelniania sprawdza kim jest użytkownik, a proces autoryzacji – czy ma on prawo do określonego działania.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com