English
automated name placement
polski
English
polski
zautomatyzowane umieszczanie nazw
umieszczanie nazw i innych napisów na mapach opracowywanych w sposób cyfrowy, stosując oprogramowanie realizujące zbiór odpowiednich reguł i algorytmów mających na celu spełnienie wymagań dotyczących czytelności mapy.